Цени

Цената на счетоводното обслужване зависи от следните фактори:

  • вида на дейност на вашата фирма – услуги, търговия, производство и т.н.

  • правната форма, под която съществува вашето дружество – ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.

  • обема от документи, които вашия бизнес генерира

  • броя и вида на осигурените лица

Your Content Goes Here

За фирми без регистрация по ЗДДС:

Брой документи Цена на месец в лв.
до 20 док./месец 80
до 40 док./месец 100
до 70 док./месец 130
над 70 док./месец по договаряне

Your Content Goes Here

За фирми регистрирани по ЗДДС:

Брой документи Цена на месец в лв.
до 20 док./месец 140
до 40 док./месец 200
до 70 док./месец 270
над 70 док./месец по договаряне

Your Content Goes Here

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.

При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на горепосочената цена
до 20 служители 10 лв. на служител
над 20 служители 8 лв. на служител

Your Content Goes Here

Посочените цени важат при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване, който включва:

  • годишно счетоводно приключване
  • изготвяне и подаване на годишен финансов отчет
  • подаване на годишна данъчна декларация
  • ТРЗ обслужване, относно самоосигуряващо се лице

Обявените цени могат да варират, в зависимост от сферата на дейност, спецификата на документите и изискванията на клиента.

За други вид справки, отчети, попълване на индивидуални документи, посещаване на институции и т.н. по искане на клиента, невключени в пакетната цена, фирмата запазва правото си да начислява допълнителни еднократни такси.

  • Посочените цени са без ДДС

Търсите професионално и коректно
счетоводно обслужване за вашия бизнес?

Свържете се с нас